Eerste Limburgse vogelakker in Kanne aangelegd

Eerste Limburgse vogelakker in Kanne aangelegd

Limburgse landbouwers willen helpen om de akkervogels en de grauwe kiekendief (foto) te redden. Vanaf volgend jaar zullen daarom in Zuid-Limburg een tiental vogelakkers met gras en luzerne worden ingezaaid om de vogels te voorzien in nestgelegenheid en voedsel. De primeur gaat nu echter al naar een boer (73) uit Eben-Emael, net over de taalgrens. Zijn vogelakker in de buurt van Kanne is de eerste in Limburg.

De Vlaamse Landmaatschappij is al een tijdje bezig met de promotie van het vogelakkerconcept. Doel van is de bedreigde akkersvogels en de akkerroofvogel (de grauwe kiekendief) er weer bovenop te helpen. En de methode blijkt aan te slaan, zo blijkt uit gelijkaardige projecten. “In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn we al eerder gestart. Maar nu is er in Limburg dus ook een vogelakker”, zegt Hanne Vandewaerde van Plan Kiekendief. Ze werken in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. “De landbouwers krijgen van de Vlaamse overheid een vergoeding om gras en luzerne te zaaien en op gepaste tijdstippen te maaien. De voorwaarde om recht te hebben op het geld is wel dat de akker in de zone moet liggen waar de grauwe kiekendief kan leven. Voor Limburg is dat de hele leemstreek.”

Limburgse primeur

De primeur voor Limburg gaat naar Julien Loverix uit Eben-Emael. “Ik ben nu 73 jaar en dus eigenlijk op pensioen”, zegt de landbouwer. “Door in dit project te stappen, moet ik niet meer zo vaak naar mijn veld, help ik de vogels en kan ik vanaf volgend jaar luzerne oogsten. Een gewas dat dienst kan doen als koeienvoer. Het is dus voor iedereen winst.” Dat andere boeren in de regio zijn voorbeeld gaan volgen, kan hij enkel toejuichen.

Evenwicht

Met het unieke project hoopt de Vlaamse Landmaatschappij nieuwe stappen te zetten in het vinden van een evenwicht tussen natuur en landbouw. “Dat meerdere landbouwers hebben laten weten dat ze willen instappen, is heel goed nieuws voor de grauwe kiekendief. Maar ook voor veel andere vogels. Ik denk bijvoorbeeld aan de torenvalken, de velduiltjes, blauwe kiekendieven, enzovoort. Voor hen zijn de akkers ook ideaal jachtterrein. Bijkomstig maar ook belangrijk: de akkers maken overleven voor reeën en knaagdieren ook wat eenvoudiger”, legt Hanne Vandewaerde uit.

De eerste resultaten zijn in ieder geval zeer hoopgevend. “Nabij Moeren in West-Vlaanderen en in de buurt van de vogelakker van Diksmuide is intussen een broedplaats van de grauwe kiekendief. En hier – net aan de overkant van de taalgrens – heeft een ander koppel ook kuikens gehad. Allemaal bewijzen dat inspanningen zoals deze zich lonen.”

BRON: Het belang van Limburg 31/08/2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *