Algemene statutaire vergadering van KBOF 2018 op 08 april om 9.00 uur Sint-Pauluszaal Botermarktstraat in Aalst

Dagorde:

-Welkomstwoord van de voorzitter

-Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering 2017

-Verslag van de penningmeester

-Vastleggen lidgeld en ringen 2019

-Verslag van de rekeningcontroleurs

-Goedkeuring balans 2017 en 2018

-Kwijting van de penningmeester

-Verslag van het beleid van het nationaal keurmeesterscomitee

-Verslagen van de Nationale posten

-Digitalisatie

-Post ringen

-Redactie

-Uitzonderlijke kweek

-Veldornithologie

– Verslag ombutsman

-Verkiezing Nationale Ondervoorzitter (kandidaat Jack Bloemen)

-Bekrachtiging provinciaal secretaris Brabant Willy Das

-Goedkeuring KBOF regelgeving vogelbeurzen en verkoopklassen

Jaak Aerts, voorzitter                                               Jan Van Looy,secretaris

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.