Zondag 3 april 2016 om 9.00 uur. Zaal Sint-Paulus Botermelkstraat te Aalst.

DAGORDE:

1-Welkomstwoord van de voorzitter.

2-Goedkeuring notulen vergadering 2015

3-Verslag van het beheer.

4-Verslag van het financieel beleid.

5-Vastleggen lidgeld 2016 en kostprijs ringen.

6-Verslag rekeningcontroleurs.

7-Goedkeuring balans 2015 en budget 2016.

8-Verslag Nationaal Keurmeesterscomitè;

9-Kwijting van de penningmeester.

10- Verslagen nationale posten:Post ringen,redactie,uitzonderlijke kweek en veldornithologie.

11-Verslag ombudsman.

12-Oprichten Nationale post ledenadministratie.

13-Naleving statuten :Artikel 16 & 23: Bekrachtiging secretaris Oost-Vlaanderen:Paul Vergeylen.

14-Nieuwigheden KBOF -on line

Eugeen De Troyer,Nationale voorzitter                                                Jan Van Looy, Nationaal secretaris;

 

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.