Atoxoplasmose

Atoxoplasmose

Atoxoplasmose is  soortgelijke protozoaire ziekte net als coccidiose . Deze ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Isospora serini. Het infectieproces verloopt op dezelfde manier.

Echter boren de protozoa zich hier door de darmwand heen en vormen daar de thryphozoiten, die via het bloed door het hele lichaam verspreid kunnen worden. Naast lever en milt kunnen ook de hersenen en longen aangetast worden. Atoxoplasmose treedt vaak op bij vogels tot 9 maanden. Veelal zijn de oudere vogels drager, zonder zichtbare symptomen en zij geven het door aan de jongen.

 

Ziektebeeld:

De vogels gaan dik zitten en vertonen soms hersenstoornissen. Ongecontroleerd vliegen, missen van de zitstokjes etc. Leververgroting, blauw tot zwart gekleurd, uitlopend tot een brede blauwzwarte band. Vaak diarree, die lichtgroen gekleurd is. Sinds enkele jaren komt een vorm van dikke leverziekte voor die moeilijker te herkennen is. Vermageren, diarree en een sterk opgezette buik. Bijna geen leververgroting.Aangetaste jonge vogels, waarbij de protozoa de ingewanden hebben verlaten en zich in andere fatale lichaamsdelen (zoals hersenen) bevinden, zullen meestal sterven.

Behandeling:

EsB3 1gr./l water gedurende 2 tot 4 maanden. Dit is mijns inziens echt het enige dat helpt. Het is noodzakelijk dit zonder onderbreking toe te dienen. Liefst in een verwarmde omgeving (ziektekooi). Zodoende is de hoeveelheid die dagelijks gedronken wordt redelijk constant. En het probleem om de lichaamstemperatuur van de vogel op peil te houden wordt voorkomen.
Een van de bijwerkingen van EsB3 kan zijn: aantasting van de maagwand met bloeding als gevolg. Dit kan voorkomen worden door het geven van vitamine K1. Bij langdurig toedienen van EsB3 is het dan ook zinvol geregeld K1 te geven. Bijvoorbeeld door het eivoer mengen. K1 zit ook in brandnetels en spirulina. Langdurige behandeling met EsB3 is noodzakelijk omdat de ziekteparasiet door het hele vogellichaam verspreid kan zijn. Het duurt langer om de slecht doorbloede plaatsen parasietvrij te maken. Gedurende deze behandeling regelmatig probiotics (gram positieve bacteriën) toedienen, ook via het eivoer; dat kan geen kwaad. Als de gram positieve bacteriën in de spijsverteringsstelsels de overhand krijgen dan is dit alleen maar gunstig.

Newer Post
Older Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *