Boerenzwaluwen hebben een goed broedseizoen achter de rug

Boerenzwaluwen hebben een goed broedseizoen achter de rug

In het voorjaar arriveerden er minder zwaluwen dan andere jaren in onze streken, maar de soort heeft wel een heel goed broedseizoen achter de rug. “Ik telde er maar liefst tweehonderd op de elektriciteitsdraden tegenover ons huis”, zegt Lummenaar Paul Put. “Te warm weer en droogte kunnen een nadeel vormen voor zwaluwen”, zegt Koen Leysen van Natuurpunt. “Maar toch was het een goed broedseizoen.”

Lummen zet zich al jaren in voor zwaluwen in de gemeente, onder andere door het toekennen van subsidies aan mensen die zwaluwnesten installeren. “Dit jaar kregen zo 46 inwoners een subsidie omdat er zich een of meerdere koppeltjes zwaluwen in of aan hun woning of boerderij hadden gevestigd”, zegt milieuambtenaar Daniël Jacobs. Het ging om 348 nesten van boerenzwaluwen en 67 van huiszwaluwen. Voor een grote kolonie wordt 30 euro betaald, voor een kleine 15 euro. Het is geen exhaustieve lijst, want niet iedereen geeft door dat hij zwaluwnesten heeft. Het is wel opvallend dat er dit jaar veel zwaluwen verzamelen op de elektriciteitsdraden. Blijkbaar is het een succesvol broedjaar geweest, want aanvankelijk leek het dat het een zwak jaar zou worden. Opvallend is ook dat ze dit jaar vroeger vertrekken. Andere jaren is dat pas begin september.”Er zijn nu ook veel minder elektriciteitskabels dan vroeger, de zwaluwen zitten er dan op als noten op een notenbalk .

Voor de eerste keer streken er dit jaar ook twee kolonies oeverzwaluwen in de wanden van de zandhopen aan de gemeentelijke werkplaats in Rekhoven. “Maar die zijn eind juni al vertrokken”, zegt Jacobs. “Bedoeling is dat we de zandhopen nu elk jaar op voorhand klaarleggen, met de rechte wanden in oostelijke richting. En dan hopen we dat de oeverzwaluwen volgend jaar terugkeren.”

Ook bij de Lummenaren zijn de zwaluwen al opgevallen, vooral in het gehucht Laren. “Die vogels moeten enorm gekweekt hebben, want dit hebben we hier nog nooit gezien”, zegt Paul Put. “Rond half augustus krioelde het hier van de zwaluwen, nu zijn er al een aantal vertrokken naar het zuiden. Ik telde op het hoogtepunt zowat tweehonderd exemplaren. Ze zaten op de elektriciteitsdraden van ons huis tot tegen de Hoogstraat. Vreemd, want hier in onze buurt wonen geen landbouwers. Ik vermoed dat ze afkomstig zijn van de boerderijen van Laren, Mellaer en Meldert en dat ze hier in de buurt van de hoge bomen veel vliegjes kunnen vangen.”

Piek moet nog komen

Volgens educatief medewerker van Natuurpunt Koen Leysen verzamelen boerenzwaluwen graag in grotere groepen op de elektriciteitsdraden voor ze aan hun trek naar het zuiden beginnen. “Vroeger vonden de mensen dat normaal, nu niet meer. Er zijn nu ook veel minder kabels dan vroeger en de zwaluwen zitten er dan op als noten op een notenbalk. De vogeltrek is nu al begonnen, maar de piek moet nog komen: tussen 15 en 20 september. Dit jaar zijn de zwaluwen heel laat aangekomen en het waren er minder dan andere jaren. De kans bestaat dat ze tijdens de trek naar hier in een zandstorm zijn terechtgekomen en dat er heel wat gesneuveld zijn, maar zekerheid bestaat daar niet over. Te warm weer en droogte kunnen een nadeel vormen voor zwaluwen”, zegt Leysen nog. “Maar toch was het een goed broedseizoen.”

Foto op 20/08/2018 te Hoelbeek aan huisnummer 113.

Bron: Het Belang van Limburg 27/08/2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *