Broedende zeldzame grauwe klauwier gespot in Schulensbroek

Broedende zeldzame grauwe klauwier gespot in Schulensbroek

In het Schulensbroek in Herk-de-Stad zijn dit jaar vijf broedende koppels van de zeldzame grauwe klauwier geregistreerd en in het aangrenzende Webbekomsbroek in Diest ook nog eens vier. “Dat is een van de eerste resultaten van het Life Delta-project om het Schulensbroek een nieuw elan te geven”, zegt coördinator Chris Dictus.

Voor Life Delta hebben Natuurpunt, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar geslagen. Het projectgebied in West-Limburg en Diest is ongeveer 2.000 ha groot. De hoofdfunctie ervan is het waterbeheer, maar het gebied is ook heel rijk aan natuur. Het Life Deltaproject wil het beheer van het gebied – en het watersysteem in het bijzonder – optimaliseren, zodat ook de natuur er maximaal baat bij heeft.

Herstel

Een van de maatregelen is het herstellen van het open landschap dat doorspekt is met houtkanten. Daarvoor worden aanplantingen en andere hoge elementen, zoals populieren, verwijderd, omdat ze een bedreiging vormen voor de vogels van het open landschap.

“In 2015 werd hier een eerste broedend koppel van de heel zeldzame grauwe klauwier geregistreerd”, legt Jan Ruymen, projectmedewerker van het Agentschap voor Natuur en Bos, uit. “Dit jaar zijn dat al vijf koppels. In het Webbekomsbroek, dat in Vlaams-Brabant aan het Schulensbroek grenst, zijn vier broedende koppels waargenomen. Deze vogel is in Vlaanderen dus uiterst zeldzaam.”

“Met Natuurpunt werken we verder op dit elan”, beklemtoont Chris Dictus. “Dit jaar worden bijkomend heel wat percelen ingericht. Op deze manier herstellen we dit eeuwenoude landschap in ere. Niet alleen de grauwe klauwier heeft daar baat bij, maar ook heel wat andere soorten vinden hier zo een thuis. Denk maar aan de kwartelkoning, porseleinhoen, watersnip en grutto.” ANB van zijn kant werkt in het Webbekomsbroek en Borchbeemden volgende winter verder aan het open maken van het landschap. (LW)

BRON: De Vogelwereld maandblad A.O.B oktober 2018
BRON: Natuurgids voor de vogels van Europa uitgegeven door Zuid-Nederlandse Uitgeverij N.V Deurne- Antwerpen in 1963

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *