Gewestvergadering 06 juni 2014

2de vergadering van Tentoonstellingsgroepement IV Bilzen op 06 juni 2014 om 20.00 uur. AGENDA: 1.Goedkeuring vorig verslag. 2.Verkiezing van de voorzitter(Punt 8 vorige vergadering) 3.Standpunt van groepement IV Bilzen ten opzichte van de vragen van Groepement III. 4.Regeling van de verplaatsingsonkosten van de keurmeesters. 5.Bespreking en stemming over de voorstellen. 6.Promotiestand KBOF tijdens landbouwdag Alden-Biesen… Meer lezen over Gewestvergadering 06 juni 2014

Ledenvergadering “De Nachtegaal Eigenbilzen”

Ledenvergadering van onze club: Vrijdag 24 mei 2014 om 19.30 uur. Café “Halve Weg” 3740 Bilzen Hasseltweg. AGENDA: 1.Evaluatie tentoonstelling 2013. 2.Kasverslag 2013. 3.Statutaire verkiezing van de voorzitter. 4.Landbouwdag Alden-Biesen 2014(nemen we deel) 5.Standpunt van de club i.v.m. de gewestvoorstellen. 6.Allerlei.

Vergadering tentoonstellingsgroepement IV Bilzen

Vrijdag 07 maart 2014 om 20.00 uur in café “Halve weg” Hasseltweg Bilzen AGENDA: 1-Goedkeuring vorig verslag 2-Kasverslag van het boekjaar 2013 3-Opmerkingen over het afgelopen tentoonstellingsseizoen 4-Bespreking vergadering van 21 februari 2014 met gewest 3 5-Binnenbrengen verplaatsingsonkosten van de keurmeesters 6-Bevestiging tentoonstellingsdatums 2014 7-Vastleggen tentoonstellingsdatums 2015 8-Statutaire herverkiezing van de voorzitter,kandidaturen voor aanvang melden.… Meer lezen over Vergadering tentoonstellingsgroepement IV Bilzen

Algemene Statutaire vergadering KBOF

Zondag 6 april 2014 OM 9.00 uur Zaal: Sint Paulus Botermelkstraat Aalst DAGORDE: -Welkomstwoord deur Algemene Nationale voorzitter -Goedkeuring Notulen van de Algemene vergadering 2013 -Verslag Van Het Beheer -Verslag Van Het financieel Beleid -Vastleggen lidgeld 2015 en Kostprijs ringen -Verslag rekeningcontroleurs -Verslag Van Het Nationaal Keurmeesterscomité -Verslagen Van Het Beleid: Bericht ringen, Redactie, Uitzonderlijke… Meer lezen over Algemene Statutaire vergadering KBOF

Overlegvergadering Gewest 3 en 4

Vrijdag 21 februari 2014 om 19.30 uur Café ’t Uchterhoes, steenkuilstraat 54 Dilsen-Stokkem DAGORDE: -Hoe hebben we de samenwerking tot dusver ervaren? -Wat doen om samenwerking te verbeteren? -Hoe zien we het tentoonstellingsgebeuren in de toekomst? François Kenzeler,voorzitter gewest 3      Roger Schoffelen,secretaris gewest 3

Provinciale Bondenvergadering Limburg

Zaterdag 08 maart 2014 om 20.00 uur. -Welkomstwoord van de voorzitter -Goedkeuring vorig verslag -Mededelingen KBOF -Mededelingen veldornithologie -Mededelingen PKC en jeugdwerking -Evaluatie Provinciaal Kampioenschap te Heusden-Zolder 2013 -Verkiezing voorzitter Allerlei en rondvraag Bex Guillaume, voorzitter    Pol Jamers,secretaris