De raaf broedt weer in Limburg

De raaf broedt weer in Limburg

Na de wolf werkt ook de raaf aan zijn comeback in onze contreien. Sinds 1865 werd in Vlaanderen geen ravennest meer aangetroffen. Tot vogelliefhebbers er onlangs eentje vonden in het Meerdaalwoud, bij Leuven. “Dit is de vervolmaking van een voedselketen”, vertelt Kelle Moreau, vogelexpert van Natuurpunt.

Net als de wolf staat de raaf bovenaan de voedselpiramide. Dat de dieren zich opnieuw vestigen in Vlaanderen toont volgens Moreau dat het ecosysteem goed in elkaar zit. “Raven zijn aaseters. Hun komst betekent dat er voldoende dood wild in de bossen en velden blijft liggen.” De vogelexpert verwacht dat de raven zullen blijven. “Het broedende koppel heeft een vast territorium. De jongen zullen een eigen plekje zoeken, wellicht niet heel ver van het Meerdaalwoud.”“Het landschap is nu niet beter dan in de 19de eeuw. Ze hebben zich aangepast”

Minstens drie jongen

Raven gingen midden negentiende eeuw ten onder aan de jacht en fragmentatie van het landschap. De vogels concurreerden met jagers en als ‘brengers van onheil’ hadden ze geen te beste reputatie in volksverhalen. “Ze zingen niet mooi – het typische krokk krokk krokk – en zijn natuurlijk zwart, maar het zijn vogels met een hoge intelligentie. Ze zijn bijzonder vindingrijk.” In Wallonië en Nederland nestelen al tientallen jaren broedparen, nadat ze eerst werden uitgezet. “Het landschap is nu niet beter dan in de negentiende eeuw, maar de raven hebben zich aangepast.”

Wandelaars in het Meerdaalwoud zagen in mei een raaf met een bek vol voedsel laag overvliegen en verderop in een boom landen. Uit latere observaties bleek dat men het langverwachte ravennest had gevonden. Minstens drie kleine raven verlieten daarna het nest. Om de verstoring tot een minimum te beperken, wordt de nestlocatie niet bekendgemaakt.

Het paar bij Leuven is niet de eerste waarneming in anderhalve eeuw tijd. ‘Passanten’ worden sporadisch opgemerkt sinds de jaren 80. In het noorden van Limburg en het noordoosten van Antwerpen verblijven ook enkele raven. “Maar voor zover wij weten, wordt daar niet gebroed”, zegt Moreau

Bron: Het Belang van Limburg 29/08/2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *