Doctoraat over nachtzwaluwen

Doctoraat over nachtzwaluwen

Afgelopen jaren werden in Bosland jaarlijks 25 nachtzwaluwen uitgerust met minuscule zenders. Door de dieren intensief te volgen, werd in kaart gebracht waar de vogels broeden, slapen en voedsel zoeken. Deze informatie wordt gebruikt om het leefgebied van deze Europees beschermde soort nog beter te herstellen en in stand te houden. Het onderzoeksproject krijgt nu een nieuwe wetenschappelijke impuls. Dankzij middelen vanuit de UHasselt start een doctoraatsonderzoek waarin het onderzoek verder wetenschappelijk wordt uitgebouwd.”Vanuit meerdere onderzoeksinstellingen binnen en buiten Europa wordt sterke interesse getoond voor het baanbrekend werk in Bosland”, zegt prof Tom Artois. “Al vijf jaar voeren vrijwilligers intensief wetenschappelijk onderzoek uit naar het ruimtegebruik van nachtzwaluwen in Bosland. Het onderzoek leverde spectaculaire, nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld is er nu ontdekt dat het leefgebied van individuele vogels minstens 100 hectare omvat, daar waar vroeger gedacht werd dat 5 hectare voldoende was. Voor de bescherming van de soort is dergelijke informatie extreem belangrijk.”

BRON:Het Laatste Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *