Persbericht van het FAVVVogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimveeSinds vorige week zijn in Nederland verschillende besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee. Het FAVV waarschuwde pluimveehouders vorige week nog voor de mogelijke terugkeer van de vogelgriep in België. Gezien de recente ontwikkelingen nam minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de maatregelen vanaf 1 november te verstrengen.Vanaf 01/11/2020 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied. Volgende preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:• Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten). • Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken. • Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben. Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/…/diereng…/vogelgriep/maatregelen.asp. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.David Clarinval, minister van Landbouw: “Ik wil het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk beschermen. Daarom hebben we samen met het FAVV beslist om het voortouw te nemen in de aanpak van deze bedreiging aan onze grenzen, die mogelijk op ons land weegt als die ons bereikt in deze periode van verhoogd risico. Voorlopig gaat het erom adequaat de bioveiligheidsmaatregelen toe te passen en zo te voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee treft, zoals in het verleden is gebeurd, met de gekende schadelijke gevolgen. »Wat is het vogelgriepvirus?Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Het FAVV en dierengezondheidHet FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.Meer info over de virus via: http://www.afsca.be/…/dierengezond…/vogelgriep/watis.asp

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.