Massale sterfte van jonge mezen gevolg van strijd tegen buxusmot?

Massale sterfte van jonge mezen gevolg van strijd tegen buxusmot?

Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de dode mezen. Sinds enkele jaren slaagt het vogeltje er niet in om jongen groot te brengen. Mogelijke oorzaak: vergiftigde rupsen van de buxusmot.

De lente is amper één week oud, maar de natuur is ver op zijn tijd vooruit. Struiken en bomen staan al in bloei. Bij de nestkastjes vliegen mezen af en aan met hun bek vol nestmateriaal. Tegelijkertijd kleuren vele akkers oranje. Het is de kleur van bespoten, dood gewas. Vogelbescherming Vlaanderen sluit niet uit dat daar de oorzaak ligt voor de achteruitgang van de mees.

“We ontvingen de vorige jaren ongewoon veel meldingen van mislukte broedpogingen, vooral van kool- en pimpelmezen. Eén, meerdere of alle jongen liggen dan dood in het nest”, zegt Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen. “Toeval of niet, de voorbije jaren was ook de buxusmot in opmars. We willen onderzoeken of er een verband is met het gebruik van de pesticiden in de strijd tegen de buxusmot, of het gebruik van gif op de velden.”

Dode mezen melden

“Het Centrum voor Landbouw en Milieu in Nederland deed vorige zomer een verkennend onderzoek naar een mogelijk verband”, zegt Geert Gommers, pesticidespecialist van Velt. “Bij dat onderzoek werden er residu’s van verschillende insecticiden teruggevonden in de dode mezenjongen. Er zijn dus aanwijzingen dat het gebruik van insecticiden een oorzaak kan zijn van de sterfte bij jonge kool- en pimpelmezen.”

In samenwerking met Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, wil Vogelbescherming Vlaanderen dit jaar onderzoeken wat de oorzaak is van de massale mezensterfte. “We roepen de burger op om nestjes met dode mezen te melden. Vond je een nestje met dode mezen? Meld het ons. Wij zorgen ervoor dat ze in een labo getest worden op de aanwezigheid van pesticiden.”

BRON: HET BELANG VAN LIMBURG 30 maart 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *