Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie – KBOF-Nofon

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie – KBOF-Nofon

De Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw, de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw, de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw kondigen U met vreugde hun officiële samenwerking aan onder de NOFON vzw.Het letterwoord NOFON staat voor Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale. Wie had ooit durven denken dat de drie grootste federaties die zich onder meer toeleggen op dekweek en het wedstrijdgebeuren van zangvogels een overkoepelende VZW zouden oprichten?De toenemende complexiteit in de regelgeving, het langzaam afkalvend aantal leden en deaanhoudende negatieve beeldvorming in de publieke opinie zetten er ons met zijn drieën toeaan om samen de problemen en moeilijkheden aan te pakken.Onder het motto “Eendracht maakt macht!” willen we de rechten van alle vogelhouders vrijwarenen onze wondermooie hobby vrijwaren.Meer info in het komende maandblad van maart !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *