Weer niet gelukt: nestelende visarenden vluchten uit De Wijers

Weer niet gelukt: nestelende visarenden vluchten uit De Wijers

Al vijf keer zijn visarenden begonnen met de bouw van een nest op de voor hen bedoelde nestpalen in natuurgebied De Wijers. En voor de vijfde keer hebben ze zich bedacht en zijn ze de plaat gepoetst nog voor het broedseizoen goed en wel gestart is. Een verklaring is er (nog) niet. “We gaan overleggen en ervoor zorgen dat het volgend jaar wél lukt”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

De laatste keer dat een koppel visarenden met succes in Vlaanderen nestelde en broedde, is al van 1946 geleden. Geen wonder dat vogelminnend Vlaanderen in rouw is nadat een koppel beginnende nestelende visarenden zich plots bedacht en weer vertrokken is uit natuurgebied De Wijers om op zoek te gaan naar een andere broedplaats elders in Europa.

In 2001 al plaatste de organisatie FIR (Fonds voor Instandhouding van Roofvogels) twee broedpalen in De Wijers om deze roofvogels aan te trekken. “Sinds 2013 al heeft een koppel visarenden veel interesse voor een van de nestpalen, maar toch bedenken ze zich telkens weer. Het ging ieder jaar wel een beetje beter, want het koppel bleef steeds wat langer. Ook deze maand kwamen ze naar de Wijers”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Sinds 13 april bracht het mannetje gras, takken en strooisel naar het nest en op dat nest vonden zelfs paringen plaats. Alles wees er dus op dat het deze keer wél zou lukken.”

Storende factor

Maar het mocht niet zijn en de vogels vertrokken na een tiental dagen. “We weten niet waarom ze vertrokken zijn en we willen ook niemand met de vinger wijzen”, zegt Rodts. “We weten wel dat een broedpaar uiterst gevoelig is. Het koppel zou minstens zes weken niet gestoord mogen worden binnen een straal van minstens 500 tot 750 meter rond de nestlocatie. Beheerswerken (hoe klein ook), wandelaars of zelfs vogelaars kunnen voor de visarenden misschien een storende factor zijn.”

Daarom wil Vogelbescherming Vlaanderen niets aan het toeval overlaten. “Deze week nog nemen we contact op met het provinciebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaams minister Koen Van den Heuvel. We willen bekijken welke extra maatregelen we volgend voorjaar moeten nemen om het broedpaar alle kansen te geven.”

Laatste broedpaar in 1946 gespot

Een visarend is een roofvogel die uitsluitend vis eet. Hij komt over vrijwel de hele wereld voor en is bekend vanwege zijn spectaculaire jachttechniek, waarbij hij ‘biddend’ of stil hangend zijn prooi uitzoekt vanop 70 meter hoogte. De visarend overwintert in Afrika en komt broeden in waterrijke gebieden. In Nederland en Duitsland zijn er broedplaatsen, maar in Vlaanderen zijn er sinds 1946 geen meer bekend.

Sinds de jaren 50 was de visarend verdwenen uit grote delen van Europa. Er werd op gejaagd en zware pesticiden vergiftigden de voedselketen. Sinds het verbod op deze middelen, voelt de visarend zich stilaan weer thuis in Europa, maar op een Vlaams koppel is het dus nog wachten. (wiva)

BRON: HET BELANG VAN LIMBURG 29/04/2019

Uit het archief: Het grote vogelboek door J.Felix tekst en tekeningen Artia Praag in 1977   Nederlandse vertaling door : Jaap Taapken en uitgegeven in 1980 door uitgeversmaatschappij Holland in 1980

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *