Wereldshow 2019 in Zwolle

Wereldshow 2019 in Zwolle

De Mondial komt definitief naar Nederland !
Hier bekrachtigd door President-General COM de heer Ramoa.
In januari 2019 organiseert de NBvV  de Wereldkampioenschappen in Zwolle.
Het bestuurs heeft er zin in zetten ze op Facebook . Voor u is het de kans om dicht bij huis wereldkampioen te worden.

Zoals u weet organiseert de NBvV de Mondial 2019 in de IJsselhallen te Zwolle. Om tot een goed organisatieplatform te komen is er al snel, na de afgelopen Mondial 2017 in Almeria, een petit comité samengesteld. Een mix van ervaringen en deskundigheid van oud-bestuursleden van de voormalige
ANBvV m.b.t. het organiseren van een Mondial en onze eigen NBvV ervaringen voor wat betreft het organiseren van het Nederlands Kampioenschap staan hierbij tot onze beschikking.

Zo zullen de ervaringen van de vaste krachten van het NK een grote rol gaan spelen en pakt daarnaast elke hoofdbestuurder zijn verantwoordelijkheid in belangrijke portefeuilles. Het spreekt voor zich dat de data en plaats van de Mondial 2019 zich al rondgesproken hebben. Geïnteresseerden en bezoekers
hebben al geïnformeerd en sommigen hebben al geboekt bij hotels in en rond Zwolle.

De NBvV had op voorhand al de IJsselhal en twee hotels (gelukkig) vastgelegd. Daarnaast zijn er al veel contacten m.b.t. kooien, standhouders en scholen in Zwolle geweest. Het zal u niet bevreemden maar ook de indeling van de zalen is al gereed. Het is druk geweest, maar het zal nog drukker worden.

U hulp zal daarbij, zoals alle jaren, onontbeerlijk zijn.

Om uiteindelijk de finale goedkeuring voor o.a. de accommodatie te krijgen heeft Dhr. Carlos Ramoa, President General van de COM, van 14 tot 16 juni 2017 een bezoek aan Nederland
gebracht. Hij werd hierbij op 14 juni ontvangen door NBvV voorzitter Klaas Snijder en voorzitter COM NLD  Henk van der Wal. Op 15 juni heeft hij van een deel van het organiserend comité, bestaande uit voorzitter Klaas Snijder (Algehele leiding), Sjoerd Munniksma (Floormanager), Dirk Verburg (Financiën), Onno Bijlsma en Rein Grefhorst (acquisitie en kooien) en Albert Zomer (huisvesting en PR) een presentatie gekregen over de organisatiestructuur en de te nieuws over mondial 2019
gebruiken kooien voor de Mondial 2019. Tevens werden de IJsselhallen en de twee door ons vastgelegde hotels (Mercure in Zwolle en Fletcher in Epe) bezocht en bekeken.

Het organiserend comité bestaat verder uit Sjaak van Bennekom, Evert Berns, Harry Rietberg en Bennie Horstink en zal in een later stadium zeker aangevuld gaan worden op diverse specialiteiten, e.e.a. naar voorbeeld van de indeling van het NK, ondersteund door het bondsbureau NBvV.

Wij kunnen mededelen dat Dhr. Ramoa zeer content was met de plannen, de hotels en de wijze waarop wij deze Mondial denken te gaan invullen. Na een gedegen bespreking en het doornemen van het COM contract, zal dit medio 2018 worden getekend. Als organiserend comité gaan we verder op het ingeslagen
pad en zullen wij u regelmatig op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken m.b.t. Mondial 2019.

Vol goede moed en met heel veel enthousiasme kunnen we verder met de organisatie, wetende dat we dat niet alleen kunnen.
Bijdragen en hulp zullen in de toekomst gevraagd worden en wij weten inmiddels al dat we, gezien uw betrokkenheid tot op heden, op u kunnen rekenen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *