Zeldzame zangvogels duiken massaal op

Zeldzame zangvogels duiken massaal op

De herfst van 2019 zal voor de vogelaars sowieso de geschiedenisboeken ingaan als een topjaar voor wie eens iets anders wil zien. En dat heeft veel te maken met de weersomstandigheden. Orkanen en straalstromen hebben er mede voor gezorgd dat kleine zangvogeltjes flink uit de richting zijn geblazen. “Dit jaar zie je een opvallende toename van uitzonderingen. Zowel vanuit het oosten als het westen. En dat is goed nieuws voor de ‘twitchers’, vogelaars die land en goed afreizen om precies dat ene vogeltje te bekijken. De roodoogvireo die in Heist werd gesignaleerd is zo een goed voorbeeld. Het was pas de tweede waarneming van dit Amerikaanse zangvogeltje in Vlaanderen. De Siberische spinkhaanzanger was zelfs de eerst veldwaarneming voor België. De izabelklauwier die in Heist werd gespot kwam dan weer vanuit Azië. De struikrietzanger en de kleine vliegenvanger die elders in europa broeden. Oost-Europese, Aziatische en zelfs Amerikaanse soorten die door de weersomstandigheden verloren zijn gevlogen en per toeval in Vlaanderen terecht zijn gekomen”, aldus Gerald Driessens.

Bescherming

Het grote voordeel van zo één uitzonderlijk exemplaar op een niet alledaagse plek te kunnen spotten, is volgens de doorwinterde vogelaar dat je ze langdurig kan bestuderen. “Het is zelfs niet evident om zo’n Siberische sprinkhaanzanger in zijn broedgebied te zien. Maar voor het overige is zo’n waarneming eerder ‘onbelangrijk’.” Geen enkele vogelaar weet eigenlijk wat er precies met deze dwaalgasten gebeurt. “Terug geraken in hun moederland, lijkt weinig waarschijnlijk. En hier overleven; we gaan er vanuit dat het niet realistisch is. Een uitzondering onder de zangvogels is de Groenlandse tapuit. Daarvan weten we zeker dat ze de oceaan zonder problemen in de twee richtingen oversteken. Maar de honderden bladkoningen uit Siberië – enkele decennia geleden was dat nog een uitzondering – die de laatste jaren passeren en worden geringd, verdwijnen. Nergens worden ze teruggevonden. Dan weet je het wel.”

Barstensvol

Volgens Driessens gaan we hoe langer hoe meer uitzonderingen zien. Het sleutelwoord daarin is uiteraard: klimaat. “Ook voor de inheemse vogels is deze herfst een goed jaar. Momenteel zijn er heel veel roodborstjes. En ook merels, vinken, zanglijsters, graspiepers en sijsjes zijn talrijk aanwezig. Allemaal vogels die van het noorden komen afgezakt. Net zoals de veldleeuwerik en de koperwiek. Die laatste zijn is trouwens een soort die hier niet broedt en in de zomer dus niet aanwezig zijn. Wie ze toch wil zien, nu is het moment. En wie weet, als er voldoende voedselaanbod blijft, kan dit wel eens een winter vol vogels worden.”

De gaai is momenteel een soort die ook geen alledaags gedrag vertoont. “Je kan nu al spreken van een invasie van gaaien. Soms worden ze met duizend in een dag gezien. We weten niet waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Dan vliegen ze eens zuidwaarts, dan weer noordwaarts. Deze soort is duidelijk op de zwier”, weet Driessens. Een verklaring heeft de vogelkenner niet. “Het is vergelijkbaar met een pestvogelinvasie. Wellicht is een lokaal voedselprobleem de oorzaak. Alleen weten we nog niet waar.”

“Als er voldoende voedselaanbod blijft, kan dit wel eens een winter vol vogels worden”GERALD DRIESSENS, VOGELEXPERT BIJ NATUURPUNT

BRON: HET BELANG VAN LIMBURG 22/10/2019

INVASIE VAN GAAIEN

De gaai is momenteel een soort die ook geen alledaags gedrag vertoont. “Je kan nu al spreken van een invasie van gaaien. Soms worden ze met duizenden op een dag gezien. We weten niet waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Dan vliegen ze eens zuidwaarts, dan weer noordwaarts. Deze soort is duidelijk op de zwier”, weet Driessens. Een verklaring heeft de vogelkenner niet. “Het is vergelijkbaar met de invasie van de pestvogel enkele jaren geleden. We vermoeden dat er ergens een probleem met voedsel is. Alleen weten we nog niet waar.”

BRON: HET BELANG VAN LIMBURG 22/10/2019
BRON: ZK-Clubblad Zang- en kleurvogel Genk en Omliggend jaargang 37 nummer 4-2019
A.O.B. De Vogelwereld december 2015
BRON: Vogels van Europa natuurgids in kleuren uitgegeven in 1963 door de Zuid-Nederlandse uitgeverij NV Deurne Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *