Zwaluwen dreigen te verdwijnen

Zwaluwen dreigen te verdwijnen

 BOCHOLT: De bedreigde huis- en boerenzwaluw krijgt van de gemeente een steuntje in de rug. Dat besliste de gemeenteraad. Via een subsidiereglement komt er een financiële tussenkomst voor het behoud en de bescherming van zwaluwnesten.

BOCHOLT:Schepen Jan Verjans is niet ongevoelig voor het voorstel vanuit Natuurpunt, dat het zwaluwenbestand in Bocholt, wil opkrikken. “Het aantal huiszwaluwen en boerenzwaluwen is de laatste drie decennia drastisch gedaald door het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden, de afname van insecten door pesticiden gebruik of de modernisering van landbouwbedrijven. Daarom ondersteunen we het voorstel van Natuurpunt, met name met advies van Natuurpunt en wijlen Rik Bosmans,  met een kleine symbolische premie. Ook om de zwaluwpopulatie in onze landelijke gemeente een boost te geven.”

Initiatieven die huiszwaluw en of boerenzwaluw in stand houden kunnen dus rekenen op een kleine financiële tegemoetkoming. “Deze premie moet de bevolking aanmoedigen om zwaluwnesten te behouden en te beschermen”, aldus nog Verjans.

Bocholt voorziet een jaarlijks budget van 1500 euro voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huiszwaluwen en boerenzwaluwen in woningen, boerderijen of andere gebouwen.  “Indien meerdere legsels in één seizoen, wordt slechts eenmaal de subsidie toegekend. Insectenbestrijdingsmiddelen in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten zijn verboden. Bij het schoonmaken van de muren, stallen of andere ruimten waar zwaluwnesten aanwezig zijn, dakgoten en kroonlijsten moeten de nesten steeds gespaard blijven.”

Reglementering

Er mogen geen lakverven gebruikt worden op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.

Muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten kalken mag, enkel met een natuurlijk product. In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken. De eigenaar moet maatregelen nemen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren die een bedreiging vormen voor de zwaluwen. Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.

Toekenningsvoorwaarden

De schriftelijke aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 juni en 31 juli.

De aanvrager verleent toestemming om, indien nodig, een controle uit te voeren.

De subsidie bedraagt voor een kolonie van één tot en met drie nesten: € 25 per jaar.

Voor een kolonie van vier of vijf nesten: € 40 per jaar.

Voor een kolonie van zes of meer nesten: € 50 per jaar.

Voor van een kolonie huiszwaluwen van 10 of meer nesten: € 65 per jaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 april 2018.

BRON: Het Belang van Limburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *