Zondag 2 april 2017 om 9.00 uur. Sint-Pauluszaal, Botermarkt in Aalst.

Dagorde:

-Welkomstwoord van de voorzitter a.i.

-Goedkeuring van de notulen van de Algemene vergadering 2016

-Verslag van het beheer

-Verslag financieel beleid

-Vastleggen lidgeld 2018 en kostprijs van de ringen

-Verslag van de rekeningcontroleurs

-Goedkeuring balans 2016 en budget 2017

-kwijting van de penningmeester

-Verslag van Nationaal Keurmeesterscomité

-Verslagen nationale posten

-Digitalisatie

-Post ringen

-Redactie

-Uitzonderlijke kweek

-Veldornithologie

-Verslag ombudsman

-Annuleren Nationale posten:Ringen en Pak

-Verkiezing secretarissen

-Verkiezing Nationale voorzitter

Jacques De Wulf,voorzitter a.i.                                                                                  Jan Van Looy, secretaris

 

 

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.