De stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 maatregelen veranderd aanhoudend afhankelijk van de besluiten die door de veiligheidsraad worden genomen.
De Raad Van Bestuur hoopt dat het u allen, naar omstandigheden goed gaat. Wij beseffen terdege dat ook onze leden in deze tijd te lijden hebben gehad en nog hebben onder de diverse maatregelen die ons door de veiligheidsraad zijn opgelegd

Wij leven mee met de leden en de directe naasten van onze leden die zijn getroffen door het virus en de daaruit voorkomende verwikkelingen.
Wij als KBOF kunnen niet anders dan de richtlijnen van de veiligheidsraad op te volgen. Wij mogen en willen niet anders, aangezien een groot gedeelte van onze leden valt onder de zogenoemde kwetsbare groep.
Gelukkig zijn de maatregelen ondertussen versoepeld en zijn samenkomsten met 10 personen nu mogelijk in de privé sfeer.
Ook voor ons vogelliefhebbers zijn de gevolgen merkbaar.
Onze vogels
De kweek van onze vogels is niet in gevaar geweest, misschien hebben wij er zelfs meer aandacht kunnen aan geven de weken dat wij aan ons huis gekluisterd werden.
De vogelhandel bij handelaars is opnieuw opgestart. Vogelbeurzen zijn op dit ogenblik nog niet toegelaten. Mogelijk komt er hiervoor wel een versoepeling analoog aan de markten.
Anders is het wanneer er vogels worden aangeschaft bij andere kwekers. Gebruik van een eigen mondmasker is aanbevolen.
Probeer te vragen of het toegelaten is om de vogels die interessant zijn zelf uit te vangen. Op die manier wordt vermeden dat de vogels van hand in hand overgaan. Er is volgens de virologen niet vastgesteld dat de overbrenging van het virus door vogels nihil is.
Ringbestellingen
De ringbestellingen voor het kweekjaar 2021 kunnen de normale gang gaan. Onze producenten hebben hun normale werkzaamheden niet onderbroken. Zij werken tot heden zoals verwacht gewoon door.
Bijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen
De Veiligheidsraad laat grotere bijeenkomsten toe vanaf 1 augustus met de restrictie dat de 1,5 m afstand dient gerespecteerd.
KBOF heeft net als andere vzw’s via een ministerieel besluit de toelating gekregen om de Algemene Vergadering 2020 uit te stellen tot 10 september. Wij wachten de ultieme datum
Zetel te Puurs-Sint-Amands, Vlaams gewest BE 0410 345 137 Email: secretaris@kbof.be www.kbof.be
Nieuwsbrief 1/2020
niet af en hebben de AV gepland op zondag 23 augustus in de Sint-Paulus zaal te Aalst. In die zaal kunnen wij de 1,5 m. afstand verzekeren.
Of onze tentoonstellingen kunnen doorgaan is afhankelijk van de maatregelen die de Veiligheidsraad zal uitvaardigen tegen september. Op dit moment half juni is het niet mogelijk om vragen over het al of niet doorgaan van tentoonstellingen te beantwoorden.
De maatregel om aanvraag keurmeesters en het melden van de geplande TT zonder kosten als de TT’s niet kunnen doorgaan is reeds overgemaakt aan de clubs.
Contacten met de ministeries geven aan dat het wel de intentie is om vanaf september opnieuw grotere evenementen te kunnen laten plaatsvinden, maar ze houden zich strikt aan de dagelijkse monitoring van de gezondheidssituatie vooraleer er uitspraken gedaan worden over nieuwe versoepelingen. Als de epidemie verder uitsterft is het dus mogelijk dat in september grotere evenementen zullen worden toegelaten. Wel afhankelijk van de beslissing van de Veiligheidsraad.
KBOF zal op 1 september in overleg met onze zusterfederatie AOB een evaluatie moment houden. Hopelijk is op 1 september de toestand duidelijk en kan eventueel worden beslist of de TT’s zullen doorgaan of ze worden geannuleerd.
Wij vragen uw begrip voor sommige zaken die nu buiten onze wil even anders zijn dan normaal. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…..
Nationaal voorzitter Nationaal secretaris Jaak Aerts Jan Van Looy

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.