De Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw, de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw, de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw kondigen U met vreugde hun officiële samenwerking aan onder de NOFON vzw. Het letterwoord NOFON staat voor Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale. Wie had ooit durven denken dat de drie grootste federaties die zich onder meer toeleggen op de kweek en het wedstrijdgebeuren van zangvogels een overkoepelende VZW zouden oprichten? De toenemende complexiteit in de regelgeving, het langzaam afkalvend aantal leden en de aanhoudende negatieve beeldvorming in de publieke opinie zetten er ons met zijn drieën toeaan om samen de problemen en moeilijkheden aan te pakken. Onder het motto “Eendracht maakt macht!” willen we de rechten van alle vogelhouders vrijwaren en onze wondermooie hobby vrijwaren. Meer info in het komende maandblad van maart !

BRON: KBOF

BRON: De Witte Spreeuwen maandblad KBOF maart 2021
BRON: De Witte Spreeuwen maandblad KBOF maart 2021
BRON: De Zebra nummer 1/2021 pagina 22

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.