Afgelastingen tentoonstellingen KBOF en KAOB 2020

*** Algemene afgelasting tentoonstellingen KBOF-KAOB ****** Algemene vergadering KBOF via video ****De stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 maatregelen is een zorg voor iedereen.Het virus wint terug aan kracht dat wordt ons iedere dag duidelijk gemaakt in de media.De Raad Van Bestuur hoopt dat het u allen, naar omstandigheden nog steeds goed gaat. Wij beseffen terdege dat ook onze leden en onze clubs in deze tijd te lijden hebben gehad en nog hebben onder de diverse maatregelen die ons worden opgelegd.Wij als KBOF kunnen niet anders dan de richtlijnen van de overheid te volgen.Wij mogen en willen niet anders, aangezien een groot gedeelte van onze leden valt onder de zogenoemde kwetsbare groep.Tentoonstellingen KBOF en KAOB KBOF en AOB hadden de intentie om op 1 september een evaluatiemoment te houden. Gezien de huidige toestand, waardoor het nog meer onduidelijk is of er wel manifestaties als vogeltentoonstellingen in het najaar kunnen doorgaan. Daarom is er op 5 en 6 augustus overleg geweest met de raden van bestuur van zowel KBOF als AOB en is er besloten om KBOF en KAOB tentoonstellingen niet te laten doorgaan in 2020. Het betreft hier ook de Provinciale en Nationale kampioenschappen van KBOF en KAOB. Wij wensen de clubs duidelijkheid te verstrekken, het heeft geen zin meer om de beslissing langer uit te stellen. Wat betreft de 2 COM tentoonstellingen die in België worden georganiseerd, die vallen niet onder deze afgelasting dat zijn geen KBOF of KAOB tentoonstellingen deze organisatoren moeten hun eigen beslissing nemen.KBOF Algemene VergaderingKBOF heeft net als andere vzw’s via een ministerieel besluit de toelating gekregen om de Algemene Vergadering 2020 uit te stellen tot 10 september. Wij waren niet van plan de ultieme datum af te wachten en hadden de AV gepland op zondag 23 augustus in de Sint-Paulus zaal te Aalst. Gelet op de huidige situatie zal deze vergadering virtueel via video conferentie doorgaan op 23 augustus. De clubsecretarissen zullen een link krijgen waarop kan worden ingelogd om de vergadering online te volgen. Ook de stemming zal online gebeuren. Iedere stemgerechtigde club zal 1 keer kunnen stemmen. Gelet op de bijzondere situatie zal er niet bij volmacht kunnen gestemd worden. Meer informatie zal worden verstrekt in de mail waar de link om deel te nemen zal worden verstuurd.Wij vragen uw begrip voor sommige zaken die nu buiten onze wil even anders zijn dan normaal. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…..voorzitter KBOF Jaak Aerts voorzitter KAOBJosé Delfossesecretaris KBOF Jan Van Looy secretaris KAOBDirk Van Honacker

BRON: De Witte Spreeuwen maandblad KBOF september 2020

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.